Брошури

HomieAds” Ви предлага възможност за допълнително физическо присъствие в жилищните сгради чрез пощенските кутии на домакинствата, които са част от Етажната Собственост.

Разпространението на флаери и брошури е добре познат и утвърден във времето начин за бързо и таргетирано известяване относно седмични промоции, преференциални възможности, или друга важна информация.

Можем да организираме поставянето на различните печатни материали в достъпните пощенски кутии, а също така да разлепим пред входа или околоблоковото пространство различни брошури и афиши.

По този начин ще оптимизираме ефекта на позициониране в жилищната сграда и ще увеличим сериозно шансовете за успешна миксирана кампания в Етажните Собствености.

0 +
Домакинства
0 +
Жилищни сгради
0 +
Реализирани кампании
Важно!

Пощенските кутии са таргетирано пространство свързано с всяко домакиство предвид кореспонденцията, която живущите получават.

Това гарантира периодична проверка и лично получаване от тях на рекламните или информационни материали, които са поставени там за тази цел.

Препоръчваме материалите, които ще се използват за кампанията да бъдат в размер А5, за да запазим целостта на флаерите, както и техният добър маркетингов вид.

Относно разнасянето и разлепянето на различни брошури около жилищните сгради и на външните общи части на Етажните Собствености, използваме специални хартиени  лепенки, за да не остават отпечатъци или увредени повърхности.

[ HomieAds]
Важно
Защо нашият „Брошури“ канал е толкова ефективен?

Предлагаме Ви уникално физическо пространство, част от жилищната сграда, което се проверява периодично и лично от живущите.

Прелагаме Ви много добро рекламно покритие срещу нисък маркетингов разход. Също така, бързо и гъвкаво ще разпространим избраните от Вас материали.

Гарантираме Ви, че разпространението на брошурите и флаерите ще бъде успешно завършено чрез снимков удостоверителен материал.

Предоставяме Ви възможност за промотиране на продукти или услуги пред трети лица и гости на сградата.

Предоставяме Ви възможност за динамични и гъвкави кампании съобразени с краткосрочни промоции, или необходимост от бързо известяване.

Предоставяме Ви възможност за измеримост на ефективността на кампанията чрез промо код, или QR код.

Предоставяме Ви възможност за бюджетна, локална, кампания на по-малки бизнеси (фризьорски салони, автомивки, малки ресторанти, квартални фитнеси, частни занимални и други).

Предоставяме Ви възможност за таргетирани кампании в определени квартали на големите градове, съобразени изцяло с предварително направен демографски анализ.

Предоставяме Ви възможност за ексклузивно партньорство и преференциални условия при дългосрочни кампании със сериозни бизнес структури.

Свържете се с нас още сега!
Попълнете анкетната форма, за да се свържем с Вас и да обсъдим най-подходящата кампания за Вашият бизнес !